Εικόνα τίτλου
Ταμπέλα του Κίζδερβεντ

Ταμπέλα του Κίζδερβεντ

Καταθέτης/Οργανισμός:

Χατζηαγγελίδης Γεώργιος