Εικόνα τίτλου
Μωϋσής Χατζηαγγελίδης, ο φούρνος του χωριού Φωτολίβος Δράμας

Μωϋσής Χατζηαγγελίδης, ο φούρνος του χωριού Φωτολίβος Δράμας

Ο φούρνος του πατέρα και του θείου του Χατζηαγγελίδη Γεωργίου στο Φωτολείβος Δράμας.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Χατζηαγγελίδης Γεώργιος