Εικόνα τίτλου
Οι παππούδες Αχιλλέας και Μαρίτσα Παπαγιάννη από τη Θράκη

Οι παππούδες Αχιλλέας και Μαρίτσα Παπαγιάννη από τη Θράκη

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παπαγιάννη Αναστασία