Εικόνα τίτλου
Φωτογραφία των παππούδων της οικογένειας Παπαγιάννη

Φωτογραφία των παππούδων της οικογένειας Παπαγιάννη

Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας διακρίνεται η σφραγίδα από το φωτογραφείο 'Μιμόζα' στη Θεσσαλονίκη

Καταθέτης/Οργανισμός:

Παπαγιάννη Αναστασία