Εικόνα τίτλου
Θείες της Ανάστα Σμυρναίου με τις χρυσοκέντητες στολές τους, φερμένες από τη Σίλε Ικονίου (Έδεσσα, 1930)

Θείες της Ανάστα Σμυρναίου με τις χρυσοκέντητες στολές τους, φερμένες από τη Σίλε Ικονίου (Έδεσσα, 1930)

Είναι ντυμένες με 'ετέκτσε' και σαλβάρι. Πρόκειται για αυθεντικές ενδυμασίες, χρυσοκέντητες με σύρμα πάνω σε βελούδο. Τις είχαν φέρει από τον τόπο τους εδώ στην Ελλάδα.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Σμυρναίου Ανάστα