Εικόνα τίτλου
Το τζαμί της Καρκάρας - μετέπειτα Σήμαντρα - Χαλκιδικής το 1934

Το τζαμί της Καρκάρας - μετέπειτα Σήμαντρα - Χαλκιδικής το 1934

Στη θέση της σημερινής εκκλησίας των Σημάντρων υπήρχε το τζαμί που χρησιμοποιούσαν οι μουσουλμάνοι κάτοικοι του χωριού πριν την ανταλλαγή. Τον πίνακα φιλοτέχνησε και χάρισε στο ΚΑΠΗ των Σημάντρων ο Ε. Φιλιπής.

Καταθέτης/Οργανισμός:

ΚΑΠΗ Σημάντρων