Εικόνα τίτλου
Δημοτολόγιο' Χριστιανών Κατοίκων Ερέγκιοϊ (Οφρύνιο, Ερένκιοϊ, Ρέγκιοϊ, 1914 - 1922)

Δημοτολόγιο' Χριστιανών Κατοίκων Ερέγκιοϊ (Οφρύνιο, Ερένκιοϊ, Ρέγκιοϊ, 1914 - 1922)

Στο "Δημοτολόγιο" είναι καταγεγραμμένοι οι χριστιανοί κάτοικοι της κωμόπολης Ερένκιοϊ στα Δαρδανέλλια. Στη δεύτερη στήλη του "Δημοτολογίου" αναγράφεται ο αριθμός της οικογένειας με τη σειρά που είναι καταγεγραμμένη. Στη τρίτη στήλη αναφέρονται τα μέλη του νοικοκυριού. Στη τέταρτη στήλη αναγράφεται το έτος Εγίρας σύμφωνα με το Οθωμανικό σύστημα χρονολόγησης. Το 'Δημοτολόγιο" το έφεραν μαζί τους, οι Ρεϊνκιότες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Ασπροβάλτα το 1923 - 1924. Ένα δεύτερο χειρόγραφο με τον ίδιο τίτλο "Δημοτολόγιο" φυλάσσεται στην Ένωση Ρεϊνκιοτών "Ο Άγιος Γεώργιος" στη Νίκαια και συμπληρώνει την εικόνα που έχουμε για τον πληθυσμό του χωριού και ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν που παρουσιάζεται στις οθωμανικές απογραφές. Οι πρόσφυγες από το Ερένκιοϊ βρίσκονται εγκατεστημένοι κατά κύριο λόγο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, στο Οφρύνιο Καβάλας και στον Πειραιά Αττικής.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δήμος Αγίου Γεωργίου - Ασπροβάλτας