Εικόνα τίτλου
Δημοτολόγιο' Χριστιανών Κατοίκων Ερέγκιοϊ (Οφρύνιο, Ερένκιοϊ, Ρέγκιοϊ, 1914 - 1922)

Δημοτολόγιο' Χριστιανών Κατοίκων Ερέγκιοϊ (Οφρύνιο, Ερένκιοϊ, Ρέγκιοϊ, 1914 - 1922)

Στο Δημοτολόγιο είναι καταγεγραμμένοι οι χριστιανοί κάτοικοι της κωμόπολης Ερέγκιοϊ Μικράς Ασίας. Στη δεύτερη στήλη του Δημοτολογίου αναγράφεται ο αριθμός της οικογένειας με τη σειρά που είναι γραμμένη στο Δημοτολόγιο. Στη τρίτη στήλη είναι γραμμένα τα μέλη του νοικοκυριού. Στη τέταρτη στήλη αναγράφεται το έτος εγίρας. Το άλλο μισό δημοτολόγιο βρίσκεται στο σύλλογο "Άγιος Γεώργιος" στο Πειραιά. Το Ερέγκιοϊ ήταν κωμόπολη όπου κατοικούσαν 5000 Έλληνες. Ρεϊγκιότες έχουν εγκατασταθεί στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, στο Οφρύνιο Καβάλας και στο Πειραιά Αττικής.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δήμος Αγίου Γεωργίου - Ασπροβάλτας