Εικόνα τίτλου
Χειρόγραφος

Χειρόγραφος "Στατιστικός πίναξ " των προσφύγων από τις κοινότητες των Δαρδανελλίων και του Ερένκιοϊ, μετά το 1922

Στον "Στατιστικό πίνακα" αναγράφονται στοιχεία για τους πρόσφυγες που προέρχονται από τα Δαρδανέλλια και το Ερέγκιοϊ και οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Καταγράφονται σε χωριστές στήλες ο αριθμός των οικογενειών και των ατόμων, κατά τόπο διαμονής, αστικό ή αγροτικό τύπο εγκατάστασης και κατά επαγγέλματα που ασκούν.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δήμος Αγίου Γεωργίου - Ασπροβάλτας