Εικόνα τίτλου
Χειρόγραφος

Χειρόγραφος "Στατιστικός πίναξ " των προσφύγων από τις κοινότητες Ρένκιοϊ, Εζινέ, Γενή Σεχήρ (Νεοχώρι), Καλαφατλή, Βήγα, μετά το 1922, φ.2

Στον "Στατιστικό πίνακα" αναγράφονται στοιχεία για τους πρόσφυγες που προέρχονται από τις κοινότητες Ρένκιοϊ, Εζινέ, Γενή Σεχήρ (Νεοχώρι), Καλαφατλή, Βήγα, και οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Καταγράφονται σε χωριστές στήλες ο αριθμός των οικογενειών και των ατόμων, κατά τόπο διαμονής.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Δήμος Αγίου Γεωργίου - Ασπροβάλτας