Εικόνα τίτλου
Τοπογραφικόν Σκαρίφημα Κοινότητος Μαυρολόφου

Τοπογραφικόν Σκαρίφημα Κοινότητος Μαυρολόφου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"