Εικόνα τίτλου
Πολεοδομικός χάρτης συνοικισμού Μαυρολόφου

Πολεοδομικός χάρτης συνοικισμού Μαυρολόφου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"