Εικόνα τίτλου
Θεώρηση του πολεοδομικού χάρτη του συνοικισμού Μαυρολόφου το 1939

Θεώρηση του πολεοδομικού χάρτη του συνοικισμού Μαυρολόφου το 1939

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"