Εικόνα τίτλου
Πίνακας διανομής της κοινότητας Μαυρολόφου

Πίνακας διανομής της κοινότητας Μαυρολόφου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"