Εικόνα τίτλου
Πίνακας διανομής της κοινότητας Μαυρολόφου (1974)

Πίνακας διανομής της κοινότητας Μαυρολόφου (1974)

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"