Εικόνα τίτλου
Ιστορία της οικογένειας Παντολέων βασισμένη στις αφηγήσεις του Ιορδάνη Παντολέων και γραμμένη από τον υιό του Ευάγγελο Παντολέων

Ιστορία της οικογένειας Παντολέων βασισμένη στις αφηγήσεις του Ιορδάνη Παντολέων και γραμμένη από τον υιό του Ευάγγελο Παντολέων

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"