Εικόνα τίτλου
Έντυπο εξέτασης και έγκρισης αρτιότητας οικοπέδων οικισμού Μαυρολόφου

Έντυπο εξέτασης και έγκρισης αρτιότητας οικοπέδων οικισμού Μαυρολόφου

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"