Εικόνα τίτλου
Μαρμάρινη πλάκα όπου αναγράφονται τα ονόματα των σφαγιασθέντων Παρλαλίδων στη Μικρά Ασία. Η πλάκα αυτή βρίσκεται στη πλατεία του Μαυρόλοφου Σερρών

Μαρμάρινη πλάκα όπου αναγράφονται τα ονόματα των σφαγιασθέντων Παρλαλίδων στη Μικρά Ασία. Η πλάκα αυτή βρίσκεται στη πλατεία του Μαυρόλοφου Σερρών

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μικρασιατικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυρολοφιτών - Σερρών "Η Πάρλα"