Εικόνα τίτλου
Δελτίο Ταυτότητας της Κατοχής, Ευρωπός 9-2-1944

Δελτίο Ταυτότητας της Κατοχής, Ευρωπός 9-2-1944

Δελτίο Ταυτότητας του Δημητρίου Συμεωνίδη του Γεωργίου γεννημένου το 1891 στη Μικρά Ασία (Φούλατζικ) με τόπο διαμονής τον Ευρωπό, όπου κατέφυγε το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων από το Φούλατζικ. Τα στοιχεία του Δελτίου είναι γραμμένα στα Ελληνικά, Γερμανικά και Βουλγαρικά, μια συνέπεια της διπλής κατοχής της Μακεδονίας την περίοδο 1941-1944.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Εταιρεία Μικρασιατικών Σπουδών και Ερευνών Ευρωπού