Εικόνα τίτλου
Tezkere. Πιστοποιητικό ταυτότητας του οθωμανικού κράτους

Tezkere. Πιστοποιητικό ταυτότητας του οθωμανικού κράτους

Τα οθωμανικά προσωπικά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις ως αποδεικτικά ταυτότητας, ηλικίας κλπ και ως διακιολογητικά για την έκδοση εγγράφων ή τη λήψη βοηθημάτων προς τους 'πρόσφυγες'. Πολλοί το κληροδότησαν στα παιδιά τους αφού ταξίδεψε σε μεγάλες αποστάσεις, όπως αυτός ο τεζκερές από την Κίο.

Καταθέτης/Οργανισμός:

Μιμικοπούλου Ελένη