Σύντομη περιγραφήΔελτίο συμμετοχήςΔελτίο καταγραφήςΕθελοντισμόςΌροι λειτουργίαςΝομική δήλωση ΣτατιστικάΟικογενειακά δέντραΚοινότητες Ιστοσελίδες περιφέρειαςΙστοσελίδες άλλων προγραμμάτωνΙστοσελίδες γενεαλογίαςΙστοσελίδες μαρτυριώνΙστοσελίδες προσωπικών ιστοριών Απόκτηση γενεογράμματοςΠαραγγελία γενεαλογικής έρευνας Γλωσσάρι

English


Όροι λειτουργίας

Η οργάνωση της πληροφορίας ακολουθεί τους κανόνες που έχουν δημιουργηθεί από τους κοινωνικούς επιστήμονες για τη μελέτη της οικογένειας με βάση το μοντέλο αναπαράστασης των νοικοκυριών του Cambridge Group for the History of Population and Social Structure και το «Γενεόγραμμα» και από επιστήμονες της πληροφορικής για την οργάνωση βάσεων δεδομένων και την γραφική αναπαράσταση Γενεαλογιών με βάση το GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication) ένα μοντέλο οργάνωσης και ανταλλαγής πληροφοριών των λογισμικών γενεαλογίας. Το πρόγραμμα Reunion που χρησιμοποιούμε σε λειτουργικό σύστημα MacOS και τα genopro και PAF σε λειτουργικό Windows μας επιτρέπουν μια σειρά από διαδικασίες, όπως είναι διασταύρωση και συγχώνευση στοιχείων προσώπων, και παραγώγων, όπως Βάσεις Δεδομένων, γραφήματα και στατιστικά.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία μας παρουσιάζονται στις σελίδες μας στο Διαδίκτυο με τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ονομάτων και οικογενειακών επωνύμων τα οποία μας παραπέμπουν στις συλλογές τεκμηρίων και συνεντεύξεων του προγράμματος και με τη μορφή σταθερών διαγραμμάτων για τους ανιόντες και κατιόντες συγγενείς των καταθετών τεκμηρίων και μαρτυριών. Λεπτομερή προσωπικά στοιχεία ή πλήρης ανάπτυξη των γενεαλογικών δένδρων δεν παρέχονται χάριν της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά και επειδή η λογική της συμμετοχής στο πρόγραμμα προϋποθέτει την κατάθεση Δελτίου Καταγραφής και την απόκτηση στοιχείων των οικογενειών με τις οποίες ο καταθέτης συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των νομικών δηλώσεων είναι απαραίτητη για να συμπεριληφθεί ένα γενεαλογικό δένδρο στο αρχείο και να προβληθεί στο Διαδίκτυο.