Εικόνα τίτλου
Ο Μιχάλης Γουρλής στον Τσεσμέ.
Ο Μιχάλης Γουρλής στον Τσεσμέ.
Ο Μιχάλης Γουρλής..........
Καταθέτης/Οργανισμός: Μπακαρέζου