Εικόνα τίτλου
Η Παναγιωτίστα Παναγιωτοπούλου στη Σμύρνη
Η Παναγιωτίστα Παναγιωτοπούλου στη Σμύρνη
Η Παναγιωτίτσα Διαμαντίδη - Παναγιωτοπούλου ήταν η σύζυγος του Γεώργιου (Τζώρτζη) Παναγιωτόπουλου (αλλού αναφέρεται και ως Παναγιωτέας) και μητέρα των: Κωνσταντίνου, Αναστασίας, Δημήτριου, Χρήστου, Πολυτίμης, Ελπίδας και Παναγιώτη.
Καταθέτης/Οργανισμός: Τσοτσορού Σουλτάνα