Εικόνα τίτλου
Φωτογραφία της Μαρίας Νικολαίδου ντυμένης με παραδοσιακή ποντιακή στολή, Πόντος 1931.
Φωτογραφία της Μαρίας Νικολαίδου ντυμένης με παραδοσιακή ποντιακή στολή, Πόντος 1931.
Φωτογραφία της Μαρίας Νικολαϊδου ντυμένης με παραδοσιακή ποντιακή στολή, Πόντος 1931.
Καταθέτης/Οργανισμός: Σύλλογος Ποντίων Αργυρούπολης