Εικόνα τίτλου
Ο Γεώργιος Πανταζής (δεξιά) με φίλο του στο Μαρούσι
Ο Γεώργιος Πανταζής (δεξιά) με φίλο του στο Μαρούσι
Καταθέτης/Οργανισμός: Φωτίου Κυριακή