Εικόνα τίτλου
Ο Γεώργιος Πανταζής νέος
Ο Γεώργιος Πανταζής νέος
Καταθέτης/Οργανισμός: Φωτίου Κυριακή