Εικόνα τίτλου
Ο Γεώργιος Πανταζής με φίλους σε καφενείο στο Μαρούσι
Ο Γεώργιος Πανταζής με φίλους σε καφενείο στο Μαρούσι
Καταθέτης/Οργανισμός: Φωτίου Κυριακή