Εικόνα τίτλου
Φωτογραφία από την καταστροφή στη Σμύρνη.
Φωτογραφία από την καταστροφή στη Σμύρνη.
Καταθέτης/Οργανισμός: Βασιλά Ειρήνη