Εικόνα τίτλου
Ο δρόμος του σπιτιού τους στη Ν.Φ., οδός Σμύρνης
Ο δρόμος του σπιτιού τους στη Ν.Φ., οδός Σμύρνης
Καταθέτης/Οργανισμός: Βασιλά Ειρήνη