Γραφεία: Πουλοπούλου 38, 11851 Αθήνα, ΕΛΛΑΣ Τηλ: 212 254 0380 - Τηλεομοιοτυπία: 212 254 0383
Πολιτιστικό Kέντρο: Πειραιώς 254, 17778 Ταύρος, ΕΛΛΑΣ Τηλ: 212 254 0000 - Τηλεομοιοτυπία: 212 254 0012
Eπικοινωνήσετε μαζί μας στο: genealogy_info@fhw.gr.