Σύντομη περιγραφήΔελτίο συμμετοχήςΔελτίο καταγραφήςΕθελοντισμόςΌροι λειτουργίαςΝομική δήλωση ΣτατιστικάΟικογενειακά δέντραΚοινότητες Ιστοσελίδες περιφέρειαςΙστοσελίδες άλλων προγραμμάτωνΙστοσελίδες γενεαλογίαςΙστοσελίδες μαρτυριώνΙστοσελίδες προσωπικών ιστοριών Απόκτηση γενεογράμματοςΠαραγγελία γενεαλογικής έρευνας Γλωσσάρι

English


Πρώτη ματιά
 

Το πρόγραμμα της Γενεαλογίας αποτελεί μια συλλογή καταγραφών ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς αίματος και αγχιστείας. Επιπλέον, οι πληροφορίες οργανώνονται στη βάση της κοινής καταγωγής των προσώπων, της εγκατάστασης σε μια περιοχή ή της συμμετοχής τους σε ένα συλλογικό σώμα κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Η έμφαση δίνεται στις οικογένειες και τα πρόσωπα που αντλούν την καταγωγή τους από περιοχές που εγκαταλείφθηκαν από τους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς ως συνέπεια των πολιτικών εξελίξεων και της δημιουργίας εθνικών κρατών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Εύξεινου Πόντου και της Μέσης Ανατολής. Η πολυδιάσπαση των οικογενειών των προσφύγων και η γεωγραφική τους διασπορά σε συνδυασμό με την καταστροφή ή την απώλεια των σχετικών με τον πληθυσμό ιστορικών τεκμηρίων καθιστούν την ανασυγκρότηση των γενεαλογικών δένδρων τη μόνη ασφαλή οδό για να συνδεθούν οι απόγονοι τους με την ιστορία των προγόνων τους. Με την εξέλιξη του πληθυσμού και τις επιγαμίες που ακολούθησαν το 1922 το πρόγραμμα μας φτάνει να αφορά περισσότερο από το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο σχετίζεται με την πληθυσμιακή ομάδα των Ελλήνων προσφύγων του 20ου αιώνα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει και να διασφαλίσει τη δυνατότητα στις επόμενες γενιές να γνωρίσουν τις ρίζες τους ως ένα βήμα για να συνδεθούν με την ιστορία της οικογένειας τους, της κοινότητας από την οποία προέρχονται, της χώρας μας και της περιοχής μας. Για αυτό το σκοπό συγκεντρώνονται στοιχεία και από γραφειοκρατικές, πολιτικές ή εκκλησιαστικές, πηγές αλλά κυρίως από την κάθε οικογένεια ώστε να μπορεί να συνδεθεί με βεβαιότητα ο κάθε απόγονος προσφύγων με τα αντίστοιχα ιστορικά πρόσωπα που έζησαν στις πατρίδες από όπου προήλθαν οι πρόσφυγες.


Tο IME δεσμεύεται απέναντι σε όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.