Ελληνικά


Ομάδα Α'

Η περιφέρεια Αττικής σήμερα

Η εγκατάσταση των προσφύγων στην περιφέρεια Αττικής αποτελεί το αντικείμενο της δεύτερης κατά σειρά Πολιτιστικής και Γενεαλογικής Ψηφιακής Συλλογής μας μετά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,τη δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας. Στους χάρτες απεικονίζεται η πολιτική διαίρεση της περιφέρειας στον πρώτο και δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την Υπερνομαρχία Αθηνών απεικονίζονται τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Αθηνών και Πειραιώς, λόγω της σημασίας τους, σε δύο ξεχωριστούς χάρτες.

Υπόμνημα

Η περιφέρεια Αττικής στην ελληνική επικράτεια.


Οι περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.


Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.


Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατoλικής Αττικής.


Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής.


Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών.


Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς.