Ελληνικά


Ομάδα Β'

Η εκκλησιαστική οργάνωση στην περιφέρεια Αττικής

Πολλά από τα τεκμήρια της ιστορίας και του πολιτισμού των προσφύγων, είτε γραπτές πηγές σχετικές με βαπτίσεις, γάμους, θανάτους είτε ιερά σκεύη και κειμήλια, φυλάσσονται από την ορθόδοξη εκκλησία σε διάφορους ναούς ή στις επισκοπές της περιφέρειας. Η εξέλιξη της εκκλησιαστικής διαίρεσης της Αττικής μάς δείχνει πού μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες αλλά και την άδεια για να μελετήσουμε κάποιο τεκμήριο. Για πολλά χρόνια μετά το 1922 η Μητρόπολη Αθηνών παρέμεινε η μοναδική εκκλησιαστική περιφέρεια της Αττικής.

Υπόμνημα

Περιφέρεια Αττικής: Έδρες Μητροπόλεων, 1928.


Περιφέρεια Αττικής: Έδρες Μητροπόλεων, 1951.


Περιφέρεια Αττικής: Έδρες Μητροπόλεων, 1961.


Περιφέρεια Αττικής: Έδρες Μητροπόλεων, 1971.


Περιφέρεια Αττικής: Έδρες Μητροπόλεων, 1981.


Περιφέρεια Αττικής: Έδρες Μητροπόλεων, 2001.