Ελληνικά


Ομάδα Γ'

Κατανομή του προσφυγικού πληθυσμού στο σύνολο της χώρας και στην Αττική

Η περιφέρεια Αττικής δέχτηκε σημαντικό μέρος των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη χώρα, όπως καταγράφονται στις απογραφές του 1923 (Απογραφή Προσφύγων) και του 1928. Παρά τη γενική εντύπωση για έναν υπερπληθυσμό γυναικών στις πόλεις, το ποσοστό των προσφύγων που καταγράφηκαν στην Αττική το 1923 βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και για τα δύο φύλα. Στην Προσφυγική Απογραφή του 1923 οι πρόσφυγες που καταγράφηκαν στην Αττική δε έφταναν ούτε το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου της χώρας, ενώ το 1928 το ποσοστό τους ανέβηκε σχεδόν στο ένα τρίτο (1/3) από όσους καταγράφηκαν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι ευκαιρίες εργασίας στις πόλεις, η ετεροβαρής ανάπτυξη και ο αστικός προσανατολισμός των προσφύγων συντέλεσε σε αυτή την προσφυγική αστυφιλία του Μεσοπολέμου. Σε σχέση με την αναλογία ντόπιων και προσφύγων αξιόπιστα στοιχεία έχουμε μόνο για το 1928.

Υπόμνημα

Αναλογία των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια και το σύνολο της χώρας σύμφωνα με την Απογραφή των Προσφύγων του 1923 και την Γενική Απογραφή του 1928.
Αναλογία των αρρένων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια και το σύνολο της χώρας σύμφωνα με την Απογραφή των Προσφύγων του 1923.


Αναλογία των θηλέων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια και το σύνολο της χώρας σύμφωνα με την Απογραφή των Προσφύγων του 1923.


Αναλογία προσφύγων και ντόπιων στην Αττική και στο υπόλοιπο της ελληνικής επικράτειας, 1928.