Ελληνικά


Ομάδα Δ'

Οι πρόσφυγες του 1928 στην Ελλάδα και την Αττική κατά κράτος προέλευσης και περίοδο εισόδου στη χώρα

Οι πρόσφυγες που καταγράφηκαν στην Απογραφή του 1928 στην Ελλάδα δεν ήρθαν από την ίδια χώρα ούτε έφτασαν διαμιάς όλοι μαζί. Οι περισσότεροι ήρθαν από τη σημερινή Τουρκία, αλλά παρουσιάζονται πρόσφυγες κι από άλλες χώρες, κυρίως τη Βουλγαρία και τη Ρωσία (Σοβιετική Ένωση). Η σημαντική τομή για τον ερχομό των προσφύγων στην Ελλάδα είναι η Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και γι' αυτό η Απογραφή του 1928 καταγράφει πρόσφυγες πριν και μετά τη χρονιά αυτή. Όπως είναι φυσικό, η μετά το 1922 προσφυγιά αφορά κυρίως τους πληθυσμούς που κατοικούσαν στη σημερινή Τουρκία. Ο όγκος του προσφυγικού κύματος είναι τόσο μεγάλος, ώστε ουσιαστικά ανατρέπει όλα τα δεδομένα πριν από το 1922 και την αναλογία ανάμεσα στις διαφορετικές -όσον αφορά την προέλευσή τους- ομάδες των προσφύγων.

Υπόμνημα

Αναλογία των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922) κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των αρρένων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922) κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των θηλέων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν από τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922) κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922) κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των αρρένων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922) κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των θηλέων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922) κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική μέχρι την Απογραφή του 1928 κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των αρρένων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική μέχρι την Απογραφή του 1928 κατά χώρα προέλευσης.


Αναλογία των θηλέων προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Αττική μέχρι την Απογραφή του 1928 κατά χώρα προέλευσης.