Ελληνικά


Ομάδα Ε'

Προέλευση προσφύγων του 1928 που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και στην Αττική σύμφωνα με το χρόνο εισόδου στη χώρα

Η διαφορετική ιστορική τύχη των ελληνορθόδοξων πληθυσμών που αποτέλεσαν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα αποτυπώνεται εν μέρει στις στατιστικές. Στους χάρτες απεικονίζεται η διαφορετική συμμετοχή κάθε προσφυγικής ομάδας -με κριτήριο την προέλευση από την ίδια χώρα- στη σύνθεση του προσφυγικού πληθυσμού στην Αττική και στο σύνολο της χώρας.

Υπόμνημα

Αναλογία προσφύγων από τη Ρωσία στο σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τη Ρωσία στο σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν το 1928 στην Αττική και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τη Βουλγαρία στο σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τη Βουλγαρία στο σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν το 1928 στην Αττική και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από την Τουρκία στο σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από την Τουρκία στο σύνολο των προσφύγων που απογράφηκαν το 1928 στην Αττική και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).