Ελληνικά


Ομάδα ΣΤ'

Προέλευση προσφύγων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και στην Αττική από περιοχές της σημερινής Τουρκίας

Η διάκριση των προσφύγων ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους στο εσωτερικό της Τουρκίας ήταν ένα ακόμα στοιχείο ομαδοποίησης που αποτυπώθηκε στην απογραφή του 1928. Η άφιξη αυτών των προσφύγων εξελίxθηκε ομαλά μέσα στο χρόνο δείχνοντας άλλο ένα στοιχείο της κοινής τους πορείας.

Υπόμνημα

Αναλογία προσφύγων από τη Μικρά Ασία στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Αττική, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τη Μικρά Ασία στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τον Πόντο στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Αττική, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τον Πόντο στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Αττική, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τη Θράκη στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Αττική, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Αναλογία προσφύγων από τη Θράκη στο σύνολο των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 και κατά περίοδο άφιξής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).