Ελληνικά


Ομάδα Ζ'

Εξέλιξη της εγκατάστασης των προσφύγων του 1928 ανά χώρα και περίοδο εισόδου στην Ελλάδα

Οι πρόσφυγες που καταγράφηκαν στην απογραφή του 1928 στην Ελλάδα δεν ήρθαν από την ίδια χώρα ούτε έφτασαν διαμιάς όλοι μαζί. Οι περισσότεροι ήρθαν από τη σημερινή Τουρκία αλλά παρουσιάζονται πρόσφυγες κι από άλλες χώρες, κυρίως τη Βουλγαρία και τη Ρωσία (Σοβιετική Ένωση). Η σημαντική τομή για τον ερχομό των προσφύγων στην Ελλάδα είναι η Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και γι' αυτό η Απογραφή του 1928 κατέγραψε πρόσφυγες πριν και μετά τη χρονιά αυτή. Όπως είναι φυσικό, η μετά το 1922 προσφυγιά αφορά κυρίως τους πληθυσμούς που κατοικούσαν στη σημερινή Τουρκία. Ο όγκος του προσφυγικού κύματος είναι τόσο μεγάλος ώστε ουσιαστικά ανατρέπει όλα τα δεδομένα πριν από το 1922 και την αναλογία ανάμεσα στις διαφορετικές -όσον αφορά την προέλευσή τους- ομάδες των προσφύγων.

Υπόμνημα

Ποσοστιαία κατανομή των προσφύγων από τη Ρωσία που απογράφηκαν το 1928 ανάλογα με την περίοδο εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Ποσοστιαία κατανομή των προσφύγων από τη Βουλγαρία που απογράφηκαν το 1928 ανάλογα με την περίοδο εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).


Ποσοστιαία κατανομή των προσφύγων από την Τουρκία που απογράφηκαν το 1928 ανάλογα με την περίοδο εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, πριν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).