Ελληνικά


Ομάδα Η'

Προέλευση προσφύγων εγκατεστημένων στην Αττική από περιοχές της σημερινής Τουρκίας αναφορικά με την περίοδο εισόδου τους στη χώρα

Η διάκριση των προσφύγων ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους στο εσωτερικό της Τουρκίας ήταν ένα ακόμα στοιχείο ομαδοποίησης που αποτυπώθηκε στην απογραφή του 1928. Η άφιξη αυτών των προσφύγων εξελίχθηκε ομαλά μέσα στο χρόνο αλλά με μικρές και αξιοσημείωτες διαφορές στη συμμετοχή κάθε περιοχής στη σύνθεση του προσφυγικού πληθυσμού, κυρίως λόγω του γιγαντιαίου κύματος των προσφύγων από τη Μικρά Ασία (εκτός των παραλίων του Πόντου).

Υπόμνημα

Άρρενες πρόσφυγες από την Τουρκία πριν από το 1922 εγκατεστημένοι στην Αττική το 1928.


Θήλεις πρόσφυγες από την Τουρκία πριν από το 1922 εγκατεστημένες στην Αττική το 1928.


Άρρενες πρόσφυγες από την Τουρκία μετά το 1922 εγκατεστημένοι στην Αττική το 1928.


Θήλεις πρόσφυγες από την Τουρκία μετά το 1922 εγκατεστημένοι στην Αττική το 1928.


Άρρενες πρόσφυγες από την Τουρκία εγκατεστημένοι στην Αττική το 1928.


Θήλεις πρόσφυγες από την Τουρκία εγκατεστημένες στην Αττική το 1928.