Ελληνικά


Ομάδα Θ'

Θεματικοί χάρτες

Προέλευση οικιστών του Νέου Ψυχικού. Ο Δήμος Νέου Ψυχικού προήλθε από το συνοικισμό προσφύγων που ήρθαν κυρίως από τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και ειδικότερα από την περιοχή της Σμύρνης.

Υπόμνημα