Σύντομη περιγραφήΠροτείνετε έναν καταθέτηΌροι λειτουργίαςΝομική δήλωση Καταθέτες μαρτυριώνΜαρτυρίες προσφύγωνΜαρτυρίες απογόνων Ιστοσελίδες περιφέρειαςΙστοσελίδες άλλων προγραμμάτωνΙστοσελίδες γενεαλογίαςΙστοσελίδες μαρτυριώνΙστοσελίδες προσωπικών ιστοριών Απόκτηση μαρτυρίας Γλωσσάρι

English


Όροι λειτουργίας
  Απαραίτητος όρος για την καταγραφή ενός προσώπου ή τη συμπερίληψη μιας μαρτυρίας στο Έργο και στο Αρχείο Μαρτυριών του τμήματος Γενεαλογίας του ΙΜΕ αποτελεί η επιθυμία του πληροφορητή να καταθέσει την εμπειρία του με κάποιο από τα πρόσφορα μέσα, γραπτό κείμενο, ηχογραφημένη ή μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη. Επίσης ο πληροφορητής ή ο καταθέτης της μαρτυρίας ή της αυτοβιογραφίας να έχει την ευθύνη των πράξεων του και να βρίσκεται στη φυσική και ψυχική κατάσταση που να του επιτρέπει να παίρνει αβίαστα αποφάσεις. Για κάθε πληροφορία ή διατύπωση την ευθύνη φέρει ο καταθέτης ο οποίος θα πρέπει να αποφύγει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και παραπλανητικές ειδήσεις, όπως και ρατσιστικές δηλώσεις ή έκφραση προκαταλήψεων απέναντι σε πρόσωπα ή ομάδες. Παρόλα αυτά το ΙΜΕ δεσμεύεται να τηρήσει πιστά στο αρχείο του οποιαδήποτε έκφραση και να τη θέσει στη διάθεση του κοινού και των ερευνητών όταν χρειαστεί.Ως πρώτη επιλογή προβολής όμως στις σελίδες στο Διαδίκτυο θα προβληθούν με τη συναίνεση των καταθετών κυρίως αποσπάσματα που δεν εγείρουν διαμάχες και προβλήματα. Για να συμπεριληφθεί στο αρχείο και να προβληθεί μια μαρτυρία ο καταθέτης πρέπει να εκδηλώσει την επιθυμία του γραπτά με την νομική δήλωση που μπορείτε να βρείτε στις σελίδες μας.