Γενικές πληροφορίεςΧαιρετισμοίΜεθοδολογίαΠροοπτικές συνεργασίας ΕπώνυμαΠρόσωπα ή οικογένειεςΚοινότητεςΓεγονότα Μαρτυρίες/ΤεκμήριαΛίστα μηνυμάτων Διοικητικές διαιρέσειςΚοινότητεςΚατανομή του πληθυσμούΕξέλιξη του πληθυσμού Διεξαγωγή έργουΕθελοντισμόςΣυνεργάτες Ιστοσελίδες περιφέρειαςΙστοσελίδες άλλων προγραμμάτωνΙστοσελίδες γενεαλογίαςΙστοσελίδες μαρτυριώνΙστοσελίδες προσωπικών ιστοριώνRSS

English


Προοπτικές συνεργασίας
 

Το τμήμα Γενεαλογίας του ΙΜΕ συνεργάζεται με τους φορείς εκείνους που ενδιαφέρονται να προάγουν, να συνδράμουν και να υποστηρίξουν το έργο, προσφέροντας πληροφορίες, υλικό και φιλοξενία και συμμετέχοντας στην επιτόπια ερευνητική και καταγραφική δραστηριότητα.

Συνεργαζόμενοι φορείς μπορούν να είναι

  • Σύλλογοι, Ενώσεις, Σωματεία
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικοί φορείς
  • Έντυπα και ΜΜΕ
  • Εκκλησιαστικοί οργανισμοί
  • Εταιρείες και Οργανώσεις με κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς

Πεδία συνεργασίας αποτελούν

  • Η συμμετοχή στη διεξαγωγή του προγράμματος
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων πρόκλησης ενδιαφέροντος και προβολής του προγράμματος
  • Η οργάνωση εκπαιδευτικών ενημερωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων
  • Η σύσταση ομάδων εθελοντών για την προαγωγή της μελέτης της ιστορίας του τόπου ή της κοινότητας τους

Συνεργασία στο πρόγραμμα «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού γενεαλογικού υλικού» της «Πολιτιστικής και Γενεαλογικής Ψηφιακής Συλλογής Κεντρικής Μακεδονίας»

Το ΙΜΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας αναλαμβάνει να ψηφιοποιήσει, να οργανώσει σε ψηφιακό αρχείο και να παρουσιάσει στο κοινό τα στοιχεία και τα τεκμήρια που συλλέγονται από κοινού με το συνεργαζόμενο φορέα μέσα από εκθέσεις, ψηφιακές παρουσιάσεις και ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο – ελληνικά και αγγλικά με ξεχωριστή αναφορά στο συνεργαζόμενο φορέα και στην προσφορά του.

Ο φορέας αναλαμβάνει να τηρεί ψηφιακά αντίγραφα των στοιχείων και τεκμηρίων και των επεξεργασιών τους προσβάσιμα από τους πολίτες και να ενημερώνει το ΙΜΕ για τυχόν μεταβολές των στοιχείων ή για την ενδεχόμενη επιθυμία πολιτών να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα ή να τηρηθούν ως απόρρητα μέρος των στοιχείων αυτών. Οι τοπικοί φορείς ωφελούνται από τη μεταβίβαση εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τα προγράμματα μας και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με το σύνολο του υλικού που τους αφορά στον τόπο τους.

Κάθε συνεργασία στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στα κοινά ενδιαφέροντα και συμφέροντα των δύο πλευρών και του κοινωνικού συνόλου και δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στο ΙΜΕ και στις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το τμήμα Γενεαλογίας ή το ΙΜΕ

null
null

null

null