Εικόνα τίτλου

Δημήτριος Τσακίρογλου του Ευαγγέλου, Πευκάκια Αγίου Νικολάου Αττικής δεκαετία του '20
Δημήτριος Τσακίρογλου του Ευαγγέλου, Πευκάκια Αγίου Νικολάου Αττικής δεκαετία του '20
Δημήτριος Τσακίρογλου του Ευαγγέλου, Πευκάκια Αγίου Νικολάου Αττικής, δεκαετία του '20
Δημήτριος Τσακίρογλου του Ευαγγέλου, Πευκάκια Αγίου Νικολάου Αττικής, δεκαετία του '20
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτες φωτογραφημένοι στο φωτογραφικό στούντιο του Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Μικρασιάτης φωτογραφημένος στο φωτογραφικό στούντιο του Γ. Σωσιάδη - Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, 22 Ιανουαρίου 1884
Μικρασιάτης φωτογραφημένος στο φωτογραφικό στούντιο του Γ. Σωσιάδη - Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, 22 Ιανουαρίου 1884
Μικρασιάτης φωτογραφημένος στο φωτογραφικό στούντιο του Γ. Σωσιάδη - Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, 22 Ιανουαρίου 1884
Μικρασιάτης φωτογραφημένος στο φωτογραφικό στούντιο του Γ. Σωσιάδη - Σ. Καλλιγέρη στην Σμύρνη, 22 Ιανουαρίου 1884
<< 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >>