Εικόνα τίτλου

Πρόσφυγες από την Σπάρτη Πισιδίας στα Πευκάκια Αττικής,  1922 ή 1923
Πρόσφυγες από την Σπάρτη Πισιδίας στα Πευκάκια Αττικής, 1922 ή 1923
Η Σοφία Τσακίρογλου με τον σύζυγο της Δημήτριο από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του εικοστού αιώνα
Η Σοφία Τσακίρογλου με τον σύζυγο της Δημήτριο από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του εικοστού αιώνα
Οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Σπάρτη Πισιδίας αρχές του εικοστού αιώνα
Οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Σπάρτη Πισιδίας αρχές του εικοστού αιώνα
Οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Σπάρτη Πισιδίας αρχές του εικοστού αιώνα
Οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Σπάρτη Πισιδίας αρχές του εικοστού αιώνα
Οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Σπάρτη Πισιδίας αρχές του εικοστού αιώνα
Οικογενειακή φωτογραφία της οικογένειας Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Σπάρτη Πισιδίας αρχές του εικοστού αιώνα
<< 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 >>