Εικόνα τίτλου

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, Αθήνα δεκαετία του '50 με '60
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, Αθήνα δεκαετία του '50 με '60
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, δεκαετία του '50 με '60
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, δεκαετία του '50 με '60
Η Έλλη Δημητρίου (Τομόγλου) και ο Πλάτωνας Δημητρίου (Τομόγλου) από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας
Η Έλλη Δημητρίου (Τομόγλου) και ο Πλάτωνας Δημητρίου (Τομόγλου) από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας
Ο στρατιώτης  Δημήτριος Τσακίρογλου (δεξιά) με ένα φίλο του, 1935
Ο στρατιώτης Δημήτριος Τσακίρογλου (δεξιά) με ένα φίλο του, 1935
<< 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 >>