Εικόνα τίτλου

Ο Ευάγγελος Χ. Τσακίρογλου, Κομοτηνή 18 Ιανουαρίου 1934
Ο Ευάγγελος Χ. Τσακίρογλου, Κομοτηνή 18 Ιανουαρίου 1934
Ο Δημήτριος Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Καστοριά 5 Αυγούστου 1939
Ο Δημήτριος Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, Καστοριά 5 Αυγούστου 1939
Στρατιώτες. Στα δεξιά διακρίνεται ο Ευάγγελος Χ. Τσακίρογλου, 16 Μαρτίου 1935
Στρατιώτες. Στα δεξιά διακρίνεται ο Ευάγγελος Χ. Τσακίρογλου, 16 Μαρτίου 1935
Ο Δημήτριος Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας στο Καρπενήσι καθώς πολεμούσε τους αντάρτες με αγγλική στολή,  20 Ιουλίου 1945
Ο Δημήτριος Τσακίρογλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας στο Καρπενήσι καθώς πολεμούσε τους αντάρτες με αγγλική στολή, 20 Ιουλίου 1945
<< 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 >>