Εικόνα τίτλου

Ο Γαβριήλ Τσακίρογλου (Τσακίρης) του Κυριάκου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας στην Νέα Ιωνία Αττικής δεκαετία του '30
Ο Γαβριήλ Τσακίρογλου (Τσακίρης) του Κυριάκου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας στην Νέα Ιωνία Αττικής δεκαετία του '30
Νυφική φωτογραφία του Ευάγγελου Λουκίδη και της Αλεξάνδρας Τσακίρογλου του Κυριάκου από την Σπάρτη Πισιδίας, δεκαετία του '20
Νυφική φωτογραφία του Ευάγγελου Λουκίδη και της Αλεξάνδρας Τσακίρογλου του Κυριάκου από την Σπάρτη Πισιδίας, δεκαετία του '20
Ο Ζαχαρίας Τομόγλου αδελφός Θεοδώρας Τομόγλου από την Σπάρτη Πισιδίας, αρχές του εικοστού
Ο Ζαχαρίας Τομόγλου αδελφός Θεοδώρας Τομόγλου από την Σπάρτη Πισιδίας, αρχές του εικοστού
Ο Χαράλαμπος Τσακίρογλου του Γαβριήλ από την Σπάρτη Πισιδίας
Ο Χαράλαμπος Τσακίρογλου του Γαβριήλ από την Σπάρτη Πισιδίας
Νικόλαος Τομόγλου αδερφός της Θεοδώρας Τομόγλου και Μαριάνθη Τομόγλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του 20ου αιώνα
Νικόλαος Τομόγλου αδερφός της Θεοδώρας Τομόγλου και Μαριάνθη Τομόγλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του 20ου αιώνα
Νικόλαος Τομόγλου αδερφός της Θεοδώρας Τομόγλου και Μαριάνθη Τομόγλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του 20ου αιώνα
Νικόλαος Τομόγλου αδερφός της Θεοδώρας Τομόγλου και Μαριάνθη Τομόγλου από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του 20ου αιώνα
Ο Χαράλαμπος Τσακίρογλου του Γαβριήλ από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του εικοστού αιώνα
Ο Χαράλαμπος Τσακίρογλου του Γαβριήλ από την Σπάρτη Πισιδίας Μικράς Ασίας, αρχές του εικοστού αιώνα
<< 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 >>